Hammarudda

Hammaruddakortet
Hammaruddakortet omfattar en stor del av Ålands sydvästra kust med stort havsöringområde, långgrunda stränder och holmar i havsmiljö.
Info och fiskekort...

 Hulta

Hulta samfällda vattenområden
Fiskevattnen sträcker sig runt Hulta landområden, 1616 ha. Från Sibby i väster, Simskäla vatten i norr, Vargata i öster och Mångstekta i söder. Inom området finns holmar, skär och grynnor.
Info och fiskekort...

 Kungsö

Kungsö Fiskesamfällighet
Kungsö fiskeområde ligger på Ålands södra kust, ett stort havsöringområde med långgrunda stränder och holmar i havsmiljö.
Info och fiskekort...

 Landskapets fiskekortsområden

Landskapets fastighetsverk
Landskapets fiskekortsområden erbjuder en rad geografiskt spridda fiskeområden med varierande miljöer i Ålands vackra inner, mellan- och ytterskärgård.
Info och fiskekort...

 Mariehamnskortet

Landskapets fastighetsverk
Mariehamnskortet berättigar till fiske inom angivet område där merparten av fiskevattnet finns i Mariehamns Stads direkta närhet. Lösande av Mariehamnskortet berättigar samtidigt till fiske på landskapets fiskekortsområden.
Info och fiskekort...

 Snäckö

Snäckö Bys Fiskelag
Vattnet på den västra sidan om Snäckö samt Björkholm är av typen mellan skärgård, och har direkt anslutning till havet. Här förekommer sandbotten med inslag av sten och enstaka tångbottnar, samt djupvassar och bergstränder.  Under främst försommaren förekommer stora mängder strömming här.
Info och fiskekort...

 Södra Marsund

Södra Marsunds Fiskevårdsförening
Det sammanhängande fiskekortsområdet är vidsträckt från norra till södra Marsund beläget mellan Hammarland och Eckerö kommun. Fiskeområdet varierar med både djupa vasskanter till grunda strandpartier runt öarna. Området hyser god tillgång på öring, gädda och abborre.
Info och fiskekort...

 Vesterkalmare bys fiskevatten

Vesterkalmare Byalag
Öppen fjärd mellan Kalmarnäs udden och Mariehamn som i mitten gränsar mot Mariehamns vattenområde. Längst norrut i viken finns en del vass och längs Kalmarnäs är stranden grund med enstaka vassar. I mitten av Slemmern finns en lång grynna som sträcker sig i nord-sydlig riktning.
Info och fiskekort...

 Östergeta vattenområden

Östergeta Bys Samfällda
Varierande fiskevatten från öppet hav till innerskärgård. I norr finns havsöring, närmare land erkänt bra vatten för gädda och abborre.
Info och fiskekort...
 Din varukorg är tom.
 
Sweden map by user 'Lokal_Profil' at Wikimedia, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.