Landskapets fiskekortsområden

Landskapets fastighetsverk
Landskapets fiskekortsområden erbjuder en rad geografiskt spridda fiskeområden med varierande miljöer i Ålands vackra inner, mellan- och ytterskärgård.
Info och fiskekort...

 Mariehamnskortet

Landskapets fastighetsverk
Mariehamnskortet berättigar till fiske inom angivet område där merparten av fiskevattnet finns i Mariehamns Stads direkta närhet. Lösande av Mariehamnskortet berättigar samtidigt till fiske på landskapets fiskekortsområden.
Info och fiskekort...

 Snäckö

Snäckö Bys Fiskelag
Vattnet på den västra sidan om Snäckö samt Björkholm är av typen mellan skärgård, och har direkt anslutning till havet. Här förekommer sandbotten med inslag av sten och enstaka tångbottnar, samt djupvassar och bergstränder.  Under främst försommaren förekommer stora mängder strömming här.
Info och fiskekort...
 Din varukorg är tom.
 
Sweden map by user 'Lokal_Profil' at Wikimedia, licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.