Ödkarby, Sålis och Ovanåker Byar Samfällighet

 

Vandöfjärden, Ödkarby viken, Tellviken

  Åland / Saltvik.

Vandöfjärden har ett stabilt bestånd av gädda och delvis abborre, gös kan förekomma.

Sjösättningsmöjlighet för båt finns i norra delen.

Ödkarbyviken har ett stabil bestånd av gädda och abborre samt gös och strömming på vår och höst.

Sjösättningsmöjlighet finns i norra delen (överängen).

Tellviken har ett starkt bestånd av vitfisk.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 Endast handredskap
 Får fiska på annans fiskekort (men personen behöver ej vara med)
 Barn/Ungdom måste kunna fiska på egen hand (Kasta/veva/fiska själva)
 Målsman måste ha tagit del av och godkänt gällande fiskeregler och föreskrifter.

Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Nors


Normalt

Sik


Lite

Id


Lite

Lake


Lite

Öring


Sällsynt

Lax


Sällsynt

Sarv


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Gärs


Sällsynt
 

Ödkarby, Sålis och Ovanåker Byar Samfällighet

Fiskeområdena sköts av en samfällighet som arbetar helt ideellt och jobbar för att främja ett stabilt fiskebestånd.

FO-nummer: 0584369-9

Kundnummer: 1206, Område: 1207.

Kontaktpersoner

Marcus Bromels:
+35 845 752 21 623


  

Fiskeområden i närheten av Ödkarby, Sålis och Ovanåker Byar Samfällighet

Godby Fiskesamfällighet
Svartsmara By SFF Svartsmara fiskevatten
Bergö fiskeområde
Östergeta vattenområden
Snäckö
 Din varukorg är tom.