Landskapets fastighetsverk

  • Open coast seatrout fishing
  • C&R seatrout
  • Pikebaits on Åland
 

Landskapets fiskekortsområden

  Åland / Mariehamns Stad.

Landskapets fiskekortsområden erbjuder en rad geografiskt spridda fiskeområden med varierande miljöer i Ålands vackra inner, mellan- och ytterskärgård.  Landskapets fiskekortsområden lämpar sig bäst från båt, men det finns även områden där fiske från land är möjligt. Fråga Visit Åland var det finns lämpliga fiskesträckor från land. I kartan hittar du närmaste båtramp till det fiskeområde du avser besöka.

Områden i ytterskärgården lämpar sig bäst för öringsfiske och sik. Siken är lättast att narra om våren med bottenmete. Havsöringen är en riktigt torped som fiskas bäst från när vattnet blir lite kallare på senhösten och ända fram till våren. Tack vare öringen kan du fiska i princip året runt på Åland då våra kuststräckor sällan lägger is på vintern. I mellan- och innerskärgården är förutsättningarna bäst för gädda och abborre.

Landskapets enskilda fiskekortsområden är naturreservat och har därför olika regler att förhålla sig. Reglerna finns att läsa i varje områdesdokument och i samband med fiskekortsköp.


Fiskarter


Sik


Vanlig

Abborre


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Ruda


Normalt

Id


Normalt

Sarv


Normalt

Björkna


Normalt

Gädda


Lite

Gös


Lite

Lax


Lite

Nors


Lite

Lake


Lite

Sutare


Lite

Gärs


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Landskapets fastighetsverk

Logo Landskapets fastighetsverk

Landskapets fastighetsverk, eller Fastighetsverket, har besittningsrätt över den största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form byggnader, mark, skog och vatten. Fastighetsverkets huvuduppgift är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

Fastighetsverket är Ålands största vattenägare som förvaltar och utvecklar 26 procent av Ålands vattenområden. Fastighetsverket hanterar fiskerätter för yrkes- och fritidsfiske och ansvarar för övervakning av landskapets vatten. Fastighetsverket förmedlar även Mariehamnskortet åt Mariehamns Stad.

FO-nummer: 2734625-5

Kundnummer: 1202, Område: 1203.

Kontaktpersoner

Stefan Rumander:
+3584575536641  

Filer för nedladdning


Björkö

Boxö

Flatö

Herrön

Idskär

Kastelholm

Kråkskär-Pargrund

Nåtö-Jungfruskär

Östra Långskär

Rödhamn

Signilskär

Skålklobb

Stora Båtskär

Stora Lökskär

Styrsö

Svartnö-Kaja

Fiskeområden i närheten av Landskapets fastighetsverk

Mariehamnskortet
Lemböte
Vesterkalmare bys fiskevatten
Kungsö
Hammarudda
 Din varukorg är tom.