Seglinge Fiskelag & Samfällda vatten

 

Seglinge fiskevatten

  Åland / Kumlinge.

Välkommen till Seglinge och våra fiskrika vatten!

Här är förutsättningarna goda för att få napp. Området är varierat med allt från många vikar och flador till öppet skärgårdshavsfiske. Fiskekortet lämpar sig bra för gädd- och abborrfiske men också sik, öring och strömming.

Möjlighet att sjösätta båt finns vid gästhamnen och vid butiken finns möjlighet att tanka och köpa andra förnödenheter.

 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Sik


Normalt

Öring


Lite

Gös


Sällsynt
 

Seglinge Fiskelag & Samfällda vatten

Seglinge fiskelag och samfällda vatten ordnar fisket och fiskevattnets vård så att fiskebeståndets varaktighet tryggas.

Detta genom t.ex. restaurering av lekområden, vassklippning och utplantering av fiskyngel. Varje år utplanteras 1000 öringsyngel.

FO-nummer: 2600328-5

Kundnummer: 1213, Område: 1214.

Kontaktpersoner

Jonas Österlund 
+358 457 343 1450


  

Fiskeområden i närheten av Seglinge Fiskelag & Samfällda vatten

Kumlinge bys samfällda fiskevatten
Sonboda Fiskekortsområde
Vårdö by samfällda fiskevatten
Överboda Fiskelag
Korsö fjärden och Väster fjärden.
 Din varukorg är tom.