Bergö fiskeområde

Bergö bys fiskelag och samfällighet
Vattnen är inomskärs med mycket vassvikar och grynnor i en naturskön miljö runt en större bebodd skärgårdsö som man lätt hittar lä eller lovart i alla väder Vänligen se pdf-kartan för fredningsområden och förbudsomr&ar…
Info och fiskekort...

 Bertby fiskevatten

Bertby Fiskelag
Bertbys fiskevatten är beläget i Saltvik på norra, fasta Åland och består av kustnära områden med mycket vikar och holmar där fisken trivs. Fiskelaget planterar ut gäddyngel. Bertbys fiskevatten ligger mellan Åsgårda och Hamnsundet i väster och Långbergsöda och Silverskär i öster.
Info och fiskekort...

 Björnholma - södra

Björnholma bys samfällighet
Fiskeområdet är varierat och består av vassvikar, grynnor och djupare platser. I området finns främst gädda och abborre men havsöring och regnbåge kan även förekomma. Norr om Djurholms bron finns det på våren goda möjligheter att pilka strömming.
Info och fiskekort...

 Björnhuvud

Björnhuvud bys fiskelag och samfällda
Björnhuvud är beläget på västra Åland i södra delen av Eckerö kommun. Fiskevattnet varierar från öppen skärgård ut mot Ålands hav där det finns fina möjligheter att fiska havsöring under vinterhalvåret, eller trolla havslax under högsäsong maj-juni.
Info och fiskekort...

 Bovik med flera byars fiskelag

Bovik med flera byars fiskelag
Det sammanhängande fiskekortsområdet är vidsträckt från norra Marsund i väster till Landviken i öster med Strömma och Skarpnåtö fiskekort insprängt mellan . Fiskeområdet varierar med vikar, vassar stengrynnor.
Info och fiskekort...

 Dånö

Dånö bys fiskelag
Naturskön innerskärgård med vassvikar och ytterskärgård med skär och holmar. Grunda vikar och djupa områden längre ut med blandade grunda och djupa grynnor.
Info och fiskekort...

 Eckerö Torp fiskevatten

Eckerö Torp fiskelag
Karga klippor och stenstränder, ypperliga för öringsfiske. Vassvikar för gäddfiske. Många fina grynnor för abbore. Djupgropar för strömming. En mycket varierande skärgård med allt från öppet hav till innomskärs fritidsfiske.
Info och fiskekort...

 Eckerökortet

Sportfiskeområde Eckerökortet
Eckerökortet erbjuder både öppet havsfiske samt fiske i skyddade innervikar. Områdets yta är c: a 130 kvadratkilometer. Fiskeområdet är vidsträckt och omfattar sex byars fiskevatten.
Info och fiskekort...

 Finnö bys samfällda vattenområde

Finnö Fiske och Byalag
Finnö bys samfällda vattenområde består mest av vikar och öar med en vacker natur och skyddade områden. Varierande vatten med både grunt och djupt vatten. Gädda och abborre kan fångas, ibland även forell.
Info och fiskekort...

 Godby Fiskesamfällighet

Godby fiskesamfällighet
Vattnet är inomskärs i Färjsundet längs Godby strand. Med vassvikar och branta berg med djup områden, abborre, gädda, gös och strömming är vanligt förekommande.
Info och fiskekort...

 Hammarudda

Hammaruddakortet
Hammaruddakortet omfattar en stor del av Ålands sydvästra kust med stort havsöringområde, långgrunda stränder och holmar i havsmiljö.
Info och fiskekort...

 Hulta

Hulta samfällda vattenområden
Fiskevattnen sträcker sig runt Hulta landområden, 1616 ha. Från Sibby i väster, Simskäla vatten i norr, Vargata i öster och Mångstekta i söder. Inom området finns holmar, skär och grynnor.
Info och fiskekort...

 Korsö fjärden och Väster fjärden.

Korsö fiskelag
Fiske området består av vass vikar, fina "grynnor"samt även djupare områden. Det finns gott om gädda, abborre, öringen går även till på våren och hösten.
Info och fiskekort...

 Kumlinge bys samfällda fiskevatten

Kumlinge Fiskelag
Fiskevattnet sträcker sig från Abborrskär i söder till Rysskär i norr, från Ådö i väster till Segelgrunden i öster. Fiskeområdet består av många grunda vassvikar och stora vattenområden som är djupare med grynnpallar. Framförallt finns det gott om gädda, men också abborre och sik.
Info och fiskekort...

 Kungsö

Kungsö Fiskesamfällighet
Kungsö fiskeområde ligger på Ålands södra kust, ett stort havsöringområde med långgrunda stränder och holmar i havsmiljö.
Info och fiskekort...

 Landskapets fiskekortsområden

Landskapets fastighetsverk
Landskapets fiskekortsområden erbjuder en rad geografiskt spridda fiskeområden med varierande miljöer i Ålands vackra inner, mellan- och ytterskärgård.
Info och fiskekort...

 Lemböte

Lemböte Fiskesamfällighet
Lättillgängligt nära Mariehamn. Området omfattar Lemlandssidan av vackra Lemströms kanal, där det bland annat går att fiska från piren.
Info och fiskekort...

 Mariehamnskortet

Landskapets fastighetsverk
Mariehamnskortet berättigar till fiske inom angivet område där merparten av fiskevattnet finns i Mariehamns Stads direkta närhet. Lösande av Mariehamnskortet berättigar samtidigt till fiske på landskapets fiskekortsområden.
Info och fiskekort...

 Seglinge fiskevatten

Seglinge Fiskelag & Samfällda vatten
Välkommen till Seglinge och våra fiskrika vatten! Här är förutsättningarna goda för att få napp. Området är varierat med allt från många vikar och flador till öppet skärgårdshavsfiske.
Info och fiskekort...

 Skarpnåtö fiskelag Västerfjärden, leviksfjärden

Skarpnåtö fiskelag
Skarpnåtö fiskevatten erbjuder fina djupbranter och grundområden med omkringliggande skärgård. Mycket abborre, gädda och strömming finns tillgängligt på flertalet ställen runt skarpnåtö.
Info och fiskekort...

 Snäckö

Snäckö Bys Fiskelag
Vattnet på den västra sidan om Snäckö samt Björkholm är av typen mellan skärgård, och har direkt anslutning till havet. Här förekommer sandbotten med inslag av sten och enstaka tångbottnar, samt djupvassar och bergstränder.  Under främst försommaren förekommer stora mängder strömming här.
Info och fiskekort...

 Sonboda Fiskekortsområde

Sonboda Bys Fiskelag
Vattnena består av både djupa och mycket grunda vatten. Båda stora fjärdar och mycket trånga sund. På sina håll en hel del vass. Naturen runtom fiskevattnet består av blandad natur som ängar, skog, relativt mycket fritidsbebyggelse. Flera fiskearter men vanligast är abborre, gädda, mört, id.
Info och fiskekort...

 Storbykortet

Storby Byalag
Storbykortet är ett fiskekortsområde som lämpar sig väl för sportfiske för den som vill kunna fiska såväl i havsnära områden som i inre vikar och sund. Området erbjuder lätt tillgängliga platser med gott om abborre och gädda, samt ytterskärgård där också laxöring kan nappa.
Info och fiskekort...

 Strömma fiskevatten

Strömma fiskelag
Det finns allt från låglänta stränder och omfattande vassvikar till brant stupande berg i vattenområdet. I fiskeområdet finns uddar men också mer eller mindre inneslutna innanvatten.
Info och fiskekort...

 Svartsmara By SFF Svartsmara fiskevatten

Svartsmara By Samfällighet
Fiskevattnen består av en grund innanfjärd med mycket vassvikar, holmar och grund. Stabilt bestånd av Abborre och Gädda.
Info och fiskekort...

 Söderby samfällda

Söderby samfällda
Söderby samfälldas fiskevatten finns i Norra Söderby, Lemland från östra delen av Knutsbodaviken i väster till västra delen av Norrbyviken i öster samt i Södra Söderby från båthusen vid Söderby sjö i öster, till Kopnäs vid gränsen mot Knutsboda i väster.
Info och fiskekort...

 Södra Marsund

Södra Marsunds Fiskevårdsförening
Det sammanhängande fiskekortsområdet är vidsträckt från norra till södra Marsund beläget mellan Hammarland och Eckerö kommun. Fiskeområdet varierar med både djupa vasskanter till grunda strandpartier runt öarna. Området hyser god tillgång på öring, gädda och abborre.
Info och fiskekort...

 Tengsöda Tengsöda fiskelag och samfällda

Tengsöda fiskelag och samfällda
Tengsöda fiskevatten är belägen på nordöstra fasta Åland och består av en lång nordvänd havsvik med ca 7 km strandlinje, några mindre vikar med holmar och grund.
Info och fiskekort...

 Vandöfjärden, Ödkarby viken, Tellviken

Ödkarby, Sålis och Ovanåker Byar Samfällighet
Vandöfjärden har ett stabilt bestånd av gädda och delvis abborre, gös kan förekomma. Sjösättningsmöjlighet för båt finns i norra delen. Ödkarbyviken har ett stabil bestånd av gädda och abborre samt gös och strömming på vår och höst. Sjösättningsmöjlighet finns i norra delen (överängen).
Info och fiskekort...

 Vesterkalmare bys fiskevatten

Vesterkalmare Byalag
Öppen fjärd mellan Kalmarnäs udden och Mariehamn som i mitten gränsar mot Mariehamns vattenområde. Längst norrut i viken finns en del vass och längs Kalmarnäs är stranden grund med enstaka vassar. I mitten av Slemmern finns en lång grynna som sträcker sig i nord-sydlig riktning.
Info och fiskekort...

 Vårdö by samfällda fiskevatten

Vårdöby fiskelag
Området ligger mellan Lövö / Sandö i norr och Listersby / Skålklobb vatten i söder. Det är relativt öppna vatten och ställvis djupt. Däremellan finns grundare områden med mindre vassvikar längs stränderna och runt holmar. Vanligaste fiskarna är gädda, aborre och sik.
Info och fiskekort...

 Västra Delvik

Västra Mångstekta Fiskelag
Välkommen till Västra Mångstektas fiskevatten i Delvik! Fiskevattnet sträcker sig i huvudsak runt halvön Lillholmen och Storholmen i Delvik. I öst gränsar fiskevattnet mot Östra Mångstektas fiskevatten. I Väst mot Vivasteby. I söder mot Prästö och Bommarsund. Endast fiske från båt.
Info och fiskekort...

 Wessingsboda

Wessingsboda bys fiskelag och samfällda
Kustnära område av varierande karaktär. Såväl vassvikar, grunda sandbottnar som djuphålor, grynnor och stenstränder. Goda chanser till fångst av främst gädda, havsöring och abborre.
Info och fiskekort...

 Ytterbyviken, Ösundet, Lumparn

Ytterby Byalag
Välkommen att fiska på Ytterbys fiskevattensområde! Ett varierande fiskevatten med fina vassar inne i Ytterbyviken i väster och steniga stränder och mindre vassvikar i öster mot Lumparn.
Info och fiskekort...

 Önningeby Sammfälligheter

Önningeby Sammfälligheter
Här finns fina fiskevatten. Mest är det gädda som fiskas. En och annan öring kan också fastna. Abborre finns ju med. Det finns fina lekvikar med mycket vass. Grynnorna är bra dom med att kasta emot. Naturen är vacker runt om. Ganska skyddat vatten. Men visst kan det blåsa upp .
Info och fiskekort...

 Östergeta vattenområden

Östergeta Bys Samfällda
I liström som är en innervik finns sjösättnings rampen och där är de vass stränder vilka gäddorna leker i och viken har ett djup på 3m.
Info och fiskekort...

 Överboda Fiskelag

Överboda Fiskelag
Vattnen i Överboda by erbjuder fiskemöjligheter både utskärs och inomskärs.  Vattnen på byns östra sida är en vacker innerskärgård med över 30 km strandlinje att fiska på bestående av berghällar, stenstränder och vassvikar som kan fiskas i alla väder.
Info och fiskekort...
 Din varukorg är tom.