Tillsyn, dvs kontroll av giltiga fiskekort och produkter, är en mycket viktig del av förvaltningen och helt nödvändigt för en ändamålsenlig fiskevård. Fiskeregler blir meningsfulla endast om det finns någon som ser till att de följs. I iFiskes app kan de tillsynspersoner som arbetar åt fiskerättsägarna få tillgång till ett register över aktuella fiskekort med bland annat uppgifter om köparen och fiskekortets giltighetstid.  

Som en del av iFiskes tjänst ingår funktioner för tillsyn (kontroll) av produkter ute i fält. Detta sker via vår app eller hemsida. Alla sålda produkter, t.ex. fiskekort, får ett unikt nummer och kontrollen sker direkt med vår app mot en centrala databas vilket gör det praktiskt taget omöjligt att förfalska eller kopiera fiskekort.

Översikt, funktioner

 • Enkelt och säker tillsyn via gratis app för smartphones (iOS och Android) eller via en mobilanpassad hemsida.
 • Sökbar fiskekortslista (namn, telefonnummer, fiskekortsnummer).
 • Sålda produkter visas upp med namn, adressuppgifter, giltighet, etc.
 • Appen laddar ner och sparar gällande listor i telefonen för att fungera även i områden med dålig eller ingen mobiltäckning.
 • Kontroll online mot central databas.
 • Makulering.
 • Avbockning (+1 kontroll) - räkna antal kontroller gjorda på en produkt. Synligt även för andra tillsynspersoner.
 • Anteckna på baksidan av produkten för delade kommentarer mellan tillsynspersoner.
 • Sparad loggbok per fiskekort, ej synligt för konsumenten.
 • Egen inloggning per tillsynsperson med krypterad anslutning och säker tjänst som uppfyller lagkrav enligt GDPR
 • Central loggning av utförda aktiviteter 
 • Möjlighet för en tillsynsperson att verka för flera organisationer parallellt
 • Valfritt antal tillsynspersoner kan anslutas utan extra kostnad.

Spårbarhet

Ni kan löpande följa och se alla kontroller som gjorts i fält. Detta kan användas av er organisation som ett underlag för att se vilka aktiviteter som skett, t.ex. vilka tillsynspersoner som varit aktiva och vad resultatet blev av de utförda kontrollerna.

Säker personuppgiftshantering

Alla tillsynspersoner får tillgång till personuppgifter (t.ex via fiskekortslistor och på fiskekorten). Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är en ny personuppgiftslag som ställer höga krav på er som personuppgiftsansvariga och säljare av fiskekort. iFiskes system är anpassat för denna lag och erbjuder ett säkert, kontrollerat sätt för er att hantera personuppgifter.

Tjänsten kräver att tillsynspersoner loggar in och anslutningen är krypterad. De personuppgifter som lämnas ut i samband med en kontroll uppfyller därför kraven i GDPR.

Kontrollavgifter

Om det är intressant och aktuellt för er kan även kontrollavgifter tas ut direkt i fält genom att en produkt "kontrollavgift" läggs till för ert fiskevårdsområde på det belopp ni har beslutat om. Ute vid sjön kan sedan den som brutit mot era regler, på uppmaning av tillsynspersonen, scanna en QR-kod som är en direktlänk till avgiften. Kontaktuppgifter fylls i och kontrollavgiften betalas på samma sätt som ett vanligt fiskekort. Avgiften ligger dold i webbshoppen och en direktlänk eller QR-kod behövs till den, som enkelt kan plockas ut ur systemet. 

App

iFiskes app för tillsyn och övrig administration ute i fält heter "iFiske Kontroll" och installeras separat.

För Android, se: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.ifiske.admin

För iOS (iPhone, iPad) se: https://apps.apple.com/se/app/ifiske-kontroll/id1556712781 

 

Pris

Denna tjänst ingår utan extra kostnad för anslutna organisationer.

Anslutning

Ökad tillgänglighet, fler sålda fiskekort, minskat tjuvfiske och enklare administration - fördelarna med digitala fiskekort är många. 

Att ansluta sig till iFiske som förening, klubb eller företag är enkelt och snabbt. Vi står för den tekniska lösningen och hjälper er att lägga upp era fiskekort på vår hemsida. Det vi behöver från er är information, t.ex. en beskrivning av ert vatten, era fiskeregler, priser, mm. När vi väl har fått informationen vi behöver för att starta upp ert fiskevatten hos oss kan ni vara igång på några dagar.

Starta er anslutning redan idag genom att kontakta oss på 013-73330 eller maila info@ifiske.se så hjälper vi er att komma igång. 

→ Kontakta oss

→ Ladda ner vår informationsbroschyr (PDF)

 

 

 Din varukorg är tom.