Sportfiskeområde Eckerökortet

 

Eckerökortet

  Åland / Eckerö.

Eckerökortet erbjuder både öppet havsfiske samt fiske i skyddade innervikar. Områdets yta är c:a 130 kvadratkilometer. Fiskeområdet är vidsträckt och omfattar sex byars fiskevatten. Fiskeområdena finns i princip runtom Eckerö samt havsområden söder och väster om Eckerö (se karta). För att upprätthålla en god tillgång planteras ett stort antal fiskyngel ut i området. Årligen planteras 4000 havsöringsyngel, 100000 gäddyngel och 3000 sikyngel ut. Föryngringen av abborre är god. Ett antal fredningsområden har upprättats för att skydda fiskens lekområden under tiden 15.4 till 15.6. Dessa finns utmärkta i kartmaterial. Eckerökortets område har speciellt fina öringsvatten och vikar och sund med god tillgång på gädda och abborre.


Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Öring


Vanlig

Lax


Vanlig

Sik


Vanlig

Hornsimpa


Vanlig

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Ruda


Normalt

Id


Normalt

Nors


Normalt

Lake


Normalt

Gös


Lite

Gärs


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Sutare


Sällsynt

Ål


Sällsynt

Siklöja


Sällsynt
 

Sportfiskeområde Eckerökortet

Eckerökortet är en sammanslutning av sex byars fiskevatten byarna Storby, Torp, Kyrkoby, Överby, Marby och Björnhuvud. Tanken är att få ihop ett större sportfiskeområde med god tillgång på fisk och möjlighet att fiska såväl till havs som i inomskärs vikar. Organisationen ägs av byarnas samfälligheter. Ett större område ger fördelar dels med att kunna marknadsföra området. Dessutom underlättar man möjligheten att utöva fiskevård såsom utplantering av fiskyngel och inrättande av fredningsområden. Meningen är att Eckerökortet helt enkelt ska vara bra både för bygden och besökande fiskare.

FO-nummer: 1104385-8

Kundnummer: 1222, Område: 1223.

Kontaktpersoner

Anders Svebilius
+358405964207


  

Fiskeområden i närheten av Sportfiskeområde Eckerökortet

Storbykortet
Eckerö Torp fiskevatten
Björnhuvud
Södra Marsund
Skarpnåtö fiskelag Västerfjärden, leviksfjärden
 Din varukorg är tom.