Söderby samfällda

 
  Åland / Lemland.

Söderby samfälldas fiskevatten finns i Norra Söderby, Lemland från östra delen av Knutsbodaviken i väster till västra delen av Norrbyviken i öster samt i Södra Söderby från båthusen vid Söderby sjö i öster, till Kopnäs vid gränsen mot Knutsboda i väster. I fiskevattnen finns gädda, abborre, sik och gös.

 

Söderby samfällda

Söderby samfällda är ett delägarlag i Lemland, på Åland, med fiskevatten i både Norra Söderby och Södra Söderby. Som delägarlagets beredande och verkställande organ fungerar en styrelse som består av 4-6st styrelsemedlemmar jämte personliga ersättare. Styrelsen initierar och utför skötselåtgärder på samfällda områden och i hamnar samt planterar årligen ut sik- och gäddyngel för att trygga bestånden.

FO-nummer: 1780484-9

Kundnummer: 1225, Område: 1226.

Kontaktpersoner

Erik Blomqvist
+358 40 579 2652


  

Fiskeområden i närheten av Söderby samfällda

Lemböte
Önningeby Sammfälligheter
Vesterkalmare bys fiskevatten
Landskapets fiskekortsområden
Mariehamnskortet
 Din varukorg är tom.