Östergeta Bys Samfällda

 

Östergeta vattenområden

  Åland / Geta.

I liström som är en innervik finns sjösättnings rampen och där är de vass stränder vilka gäddorna leker i och viken har ett djup på 3m.

Utanför finns engrundsfjärden där de finns 700m med gles vass där de är ett djup på 2m utanför vassen. I områdets södra del i engrundsfjärden så finns "stacken" ett grunt område från 1-3m med djupa kanter ner till 7m i öster. På "Stacken är det erkänt bra abborfiske såväl på öppet vatten som vid isfiske

Norr om engrundsfjärden så är de områden med grunt vatten med öar som har småa vikar med vass.

Utanför grunderna så är det ett område som är lite djupare 4m där de är sandbotten med möjlighet att meta sik på våren.

Sen är det ett litet grunt område innan man kommer ut till havet med med berg längs med stränderna och djupa vatten ner till 30m. Där de förekommer öring

I mitten området har vi i söder mönnsfladan som är en innervik med ett djup ner till 3m och vass invid stränderna där de är kan va fint gäddfiske efter islossningen men före vi sätter fiskeförbud under gäddans lekperiod 15/4-15/5

Inloppet är muddrat där vi klipper vass årligen för att erhålla bra vatteströmmning för att försöka bevara en bra vattenkvalite i mönnsfladan.

Utanför ligger revelsfjärden där de är varierande med någon vik med vass och stränder med berg och i öster mot boklobb så är det mycket grynnor.

Och i norr mot havet finns flera havsvikar med steniga bottnar som omsluts av berg och klippor där de förekommer öring.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Sik


Vanlig

Id


Vanlig

Hornsimpa


Vanlig

Havsöring


Normalt

Lax


Normalt

Braxen


Normalt

Öring


Lite

Mört


Lite

Ruda


Lite

Lake


Lite

Sarv


Sällsynt

Sutare


Sällsynt
 

Östergeta Bys Samfällda

Östergeta bys samfällighet förvaltar de gemensamma vattenområden genom fiskevård, utplantering av gädda, sik och öringsyngel, sköter om präglingskasse för havsöring under sommaren, insamling av gäddrom på våren och sik på hösten som levereras till Ålands fiskevårdscentrum. Utför vassklippning för att erhålla bra vattenkvalite i mönnsfladan

Tillhandahåller båtplatser för uthyrning och sjösättningsramp i Lisström.

Fiskekort säljs för att bland annat finansiera fiskevården.

Kundnummer: 1209, Område: 1210.

Kontaktpersoner

Jonas Öhberg 

Telefon: +358400997681


  

Fiskeområden i närheten av Östergeta Bys Samfällda

Vandöfjärden, Ödkarby viken, Tellviken
Bergö fiskeområde
Snäckö
Dånö
Svartsmara By SFF Svartsmara fiskevatten
 Din varukorg är tom.