Bergö fiskeområde

Bergö bys fiskelag och samfällighet
Vedet ovat sisämaassa, jossa on paljon ruokolahtia ja matalikkoja luonnonkauniissa ympäristössä suuremman asutun saaristosaaren ympärillä, jolta löytyy helposti suojaa tai tuulta joka säällä Katso pdf-kartta suojelualueista ja kieltoalueista
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Finnö bys samfällda vattenområde

Finnö Fiske och Byalag
Finnön kylän yhteinen vesialue koostuu pääosin lahdista ja saarista, joissa on kaunista luontoa ja suojelualueita. Vaihteleva vesi sekä matalassa että syvässä vedessä. Haukea ja ahventa saa pyydystämään, joskus jopa taimenta.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Godby Fiskesamfällighet

Godby fiskesamfällighet
Vettä leikataan Färjsundetissa Godbyn rannalla. Ahven, hauki, kuha ja kampela ovat yleisiä ruokopoukamien ja jyrkkien vuorten syvyyksineen.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Hammarudda

Hammaruddakortet
Hammarudda-kartta kattaa suuren osan Ahvenanmaan lounaisrannikolta, jossa on suuri meritaimen-alue, matalat rannat ja saaret meriympäristössä. Hammarudda-kortti on iso kortti, joka koostuu useista kalastajakorttialueista, jotka on kehitetty kalastajille.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Hulta

Hulta samfällda vattenområden
Kalastusvedet ulottuvat Hultan maa-alueiden ympärille, 1616 ha. Lännessä Sibbystä, pohjoisessa Simskäla-vedestä, idässä Vargatasta ja etelässä Mångstektasta. Alueella on luotoja, skereitä ja rouheita. Vesillä on Ahvenanmaan saaristossa tunnettuja yleisiä kalalajeja.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Kumlinge bys samfällda fiskevatten

Kumlinge Fiskelag
Kalastusvesi ulottuu Abborrskäristä etelässä Rysskäriin pohjoisessa, Ådöstä lännessä Segelgrundeniin idässä. Kalastusalue koostuu useista matalista lahdesta ja suurista vesialueista, jotka ovat syvemmällä matalien lavojen kanssa. Luvassa on ennen kaikkea haukea, mutta myös ahventa ja siikaa.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Kungsö

Kungsö Fiskesamfällighet
Kungsön kalastusalue sijaitsee Ahvenanmaan etelärannikolla, suuri meritaimenen alue, jossa on matalia rantoja ja luotoja meriympäristössä. Kalastus soveltuu hyvin taimenen kalastukseen rannikolla, lohen uisteluun merivyöhykkeellä ja hauen kalastukseen sisemmillä lahdilla.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Landskapets fiskekortsområden

Landskapets fastighetsverk
Maakunnan kalastuslisenssialueet tarjoavat Ahvenanmaan kauniissa sisä-, keski- ja ulkosaaristossa useita maantieteellisesti hajautettuja kalastusalueita, joiden ympäristö vaihtelee.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Lemböte

Lemböte Fiskesamfällighet
Helposti saavutettavissa lähellä Maarianhaminaa. Alueeseen kuuluu kauniin Lemströmin kanavan Lemlandin puoli, jossa on mahdollista kalastaa laiturilta.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Mariehamnskortet

Landskapets fastighetsverk
Maarianhaminan kortti oikeuttaa kalastamaan määrätyllä alueella, jolla suurin osa kalavesistä on Maarianhaminan välittömässä läheisyydessä. Maarianhaminan kortin lunastaminen oikeuttaa myös kalastukseen maakunnan kalastuslisenssialueilla.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Seglinge fiskevatten

Seglinge Fiskelag & Samfällda vatten
Tervetuloa Purjehdukselle ja kalaisille vesillemme! Täällä on hyvät olosuhteet tutin hankkimiselle. Alue on monipuolinen monista lahdista ja tasanteista avosaaristokalastukseen. Kalastuskortti soveltuu hyvin hauen ja ahvenen, mutta myös siian, taimenen ja silakan kalastukseen.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Snäckö

Snäckö Bys Fiskelag
Snäckön ja Björkholmin länsipuolella oleva vesi on tyypillistä saariston välillä, ja sillä on suora yhteys merelle. Tässä on hiekkapohja, jossa on kivi- ja satunnaista merilevän pohjaa sekä syviä ruoko- ja vuorirantoja. Pääasiassa alkukesästä täällä esiintyy suuria määriä silliä.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Södra Marsund

Södra Marsunds Fiskevårdsförening
Viereinen kalastuslupa -alue on laaja pohjoisesta etelään Marsundista Hammarlandin ja Eckerön kunnan välissä. Kalastusalue vaihtelee syvistä ruokoreunoista aina mataliin rantoihin saarten ympärillä. Alueelta on hyvät yhteydet taimenille, haukille ja ahvenille.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Vesterkalmare bys fiskevatten

Vesterkalmare Byalag
Avoin lahti Kalmarnäksen niemen ja Maarianhaminan välillä, joka keskellä rajoittuu Maarianhaminan vesialueeseen. Lahden pohjoisosassa on joitakin ruokoja ja Kalmarnäsin rannalla on matalaa satunnaisia ruokoita. Slemmernin keskellä on pitkä nivus, joka ulottuu pohjoisesta etelään.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Västra Delvik

Västra Mångstekta Fiskelag
Tervetuloa Västra Mångstektan kalavesille Delvikiin! Kalastusvesi ulottuu pääasiassa Lillholmenin ja Storholmenin niemimaalle Delvikissä. Idässä kalastusvesi rajoittuu Östra Mångstektan kalastusvesiin. Lännessä Vivastebyä kohti. Etelässä Prästön ja Bommarsundin suuntaan. Kalastus vain veneestä.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Ytterbyviken, Ösundet, Lumparn

Ytterby Byalag
Tervetuloa kalastamaan Ytterbyn kalastusvesialueelle! Monipuolinen kalastusvesi hienoineen ruokoineen Ytterbyvikenissä lännessä ja kallioisia rantoja ja pienempiä ruokkoja idässä kohti Lumparnia.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Östergeta vattenområden

Östergeta Bys Samfällda
Vaihtelevat kalastusvedet avomereltä sisäsaaristoon. Pohjoisessa on meritaimen, lähempänä maata hyvä vesi haukille ja ahvenille.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Överboda Fiskelag

Överboda Fiskelag
Överbodan kylän vedet tarjoavat kalastusmahdollisuuksia sekä vedessä että sen ulkopuolella. Kylän itäpuolen vedet ovat kaunis sisäsaaristo, jossa on yli 30 km kalastettavaa rantaviivaa, joka koostuu kalliopaljastuksista, kivirannoista ja kaislikoista, joita voi kalastaa joka säässä.
Lisätietoa ja kalastusluvat...
 Ostoskorisi on tyhjä.