Ytterby Byalag

 

Ytterbyviken, Ösundet, Lumparn

  Åland / Jomala.

Välkommen att fiska på Ytterbys fiskevattensområde!

Ett varierande fiskevatten med fina vassar inne i Ytterbyviken i väster och steniga stränder och mindre vassvikar i öster mot Lumparn.

Ytterviken i väster lämpar sig för både vår- och höstfiske efter gädda och i öster mot Lumparn är fiske efter både abborre, gädda vanligt förekommande, men även öring.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Braxen


Vanlig

Gös


Normalt

Öring


Normalt

Mört


Normalt

Havsöring


Normalt

Sik


Normalt

Nors


Lite

Lax


Sällsynt
 

Ytterby Byalag

I Ytterbyviken finns några båtplatser för uthyrning och sjösättningsramp. Notera att parkering nedanför skylten är förbjuden. Detta för att det skall finnas tillräckligt med svängrum vid sjösättning. Tillfällig parkering för lastning av båt etc. är givetvis tillåtet.

Ytterby byalag/fiskevatten utför utplantering av sik- och öringsyngel, samt insamling av gäddrom på våren. Fiskekort säljs för att bland annat finansiera fiskevården.

FO-nummer: 0144765-6

Kundnummer: 1212, Område: 1213.

Kontaktpersoner

Jens Johansson
+358405826665


  

Fiskeområden i närheten av Ytterby Byalag

Önningeby Sammfälligheter
Vesterkalmare bys fiskevatten
Godby Fiskesamfällighet
Lemböte
Mariehamnskortet
 Din varukorg är tom.