Landskapets fastighetsverk

 

Mariehamnskortet

  Åland / Mariehamns Stad.

Mariehamnskortet berättigar till fiske inom angivet område där merparten av fiskevattnet finns i Mariehamns Stads direkta närhet. Lösande av Mariehamnskortet berättigar samtidigt till fiske på landskapets fiskekortsområden.

Mariehamnskortet är ett lättillgängligt fiskevattenområde beläget inomskärs med både vassträckor, grynnor och holmar som lämpar sig bäst från båt, men även i viss mån från land. Fråga Visit Åland var det finns lämpliga fiskesträckor från land. 

Allmän sjösättningsramp finns i Östra hamn, Nabbens småbåtshamn och i Korrvik. Vattnet lämpar sig för fiske efter gädda, abborre och i viss mån öring, sik och gös.


Fiskarter


Abborre


Vanlig

Gädda


Vanlig

Mört


Vanlig

Sik


Vanlig

Braxen


Normalt

Gös


Lite

Ruda


Lite

Lake


Lite

Sutare


Lite

Ål


Lite

Regnbåge


Sällsynt

Lax


Sällsynt

Id


Sällsynt
 

Landskapets fastighetsverk

Logo Landskapets fastighetsverk

Landskapets fastighetsverk, eller Fastighetsverket, har besittningsrätt över den största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form byggnader, mark, skog och vatten. Fastighetsverkets huvuduppgift är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

Fastighetsverket är Ålands största vattenägare som förvaltar och utvecklar 26 procent av Ålands vattenområden. Fastighetsverket hanterar fiskerätter för yrkes- och fritidsfiske och ansvarar för övervakning av landskapets vatten. Fastighetsverket förmedlar även Mariehamnskortet åt Mariehamns Stad.

FO-nummer: 2734625-5

Kundnummer: 1202, Område: 1202.

Kontaktpersoner

Stefan Rumander:
+3584575536641  

Filer för nedladdning


Björkö

Boxö

Flatö

Herrön

Idskär

Kastelholm

Kråkskär-Pargrund

Mariehamn

Nåtö-Jungfruskär

Östra Långskär

Rödhamn

Signilskär

Skålklobb

Stora Båtskär

Stora Lökskär

Styrsö

Svartnö-Kaja

Fiskeområden i närheten av Landskapets fastighetsverk

Landskapets fiskekortsområden
Vesterkalmare bys fiskevatten
Lemböte
Önningeby Sammfälligheter
Kungsö
 Din varukorg är tom.