Snäckö Bys Fiskelag

 

Snäckö

  Åland / Geta.

Vattnet på den västra sidan om Snäckö samt Björkholm är av typen mellan skärgård, och har direkt anslutning till havet. Här förekommer sandbotten med inslag av sten och enstaka tångbottnar, samt djupvassar och bergstränder. 

Under främst försommaren förekommer stora mängder strömming här. Under hösten och våren påträffas även havsöring och sik.

Kalvfjärden som finns på den östra sidan om Snäckö är mera avsnörpt och förbinds med en smal kanal i den norra delen, samt genom Korsnäs sund och Bankholms sund i den södra delen. Här finns grunda vegetationsrika vikar samt lekområden och uppväxtområden för främst gädda och abborre.

I Kalvfjärden finns det varierande bottenstruktur som i huvudsak präglas av tätt vegetation, men även grynnor med hård botten, djupvassar och branta bergstränder. Observera att det finns områden som är fredade under tiden 31 mars-15 juni, se karta. 

Gädda och abborre av varierande storlek finns under hela året över hela fiskekortsområdet, även gös förekommer. 

Det finns båtramper med parkering tillgängliga i närheten av Snäckö. En båtramp på den östra sidan i Kalvfjärden vid Knutnäs simstrand och en båtramp vid Hällö brygga nordväst om Snäckö.

 I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Mört


Rikligt

Braxen


Rikligt

Gös


Normalt

Sik


Normalt

Id


Normalt
 

Snäckö Bys Fiskelag

Snäckö bys samfällda vatten, intäkter från sålda fiskekort går bland annat till att hålla vattnet i skick. Klippning av vass, restaurering av lekområden etc.

Vi planterar årligen ut ca 20 000 gäddyngel, samt sätter ut havsöringssmolt.

FO-nummer: 2406293-5

Kundnummer: 1201, Område: 1201.

Kontaktpersoner

Dennis Ahonen:
+3584573431562


  

Filer för nedladdning


Snäckö Fiskelags område

Fiskeområden i närheten av Snäckö Bys Fiskelag

Strömma fiskevatten
Dånö
Bergö fiskeområde
Skarpnåtö fiskelag Västerfjärden, leviksfjärden
Svartsmara By SFF Svartsmara fiskevatten
 Din varukorg är tom.