Östergeta Bys Samfällda

Östergeta vattenområden

Teckenförklaring för kartan
  Åland / Geta.

 Kartpunkter

 Soltuna café och restaurang

Restaurang och café samt övernattningsstugor

 Bomans stugor

Bomans.stugor@aland.net 04573428213 Visitaland.com/bomansstugor

 Rörvik stugby

 Engrundsfjärden

Bra vatten för gädda och abborre både vår och höst

 Mönnsfladan

Fiske förbud 15/4-15/5

 Urkan

 Getaboden

Lanthandel med bensin försäljning samt försäljning av årskort

 Båtramp

 Östergeta fiskevatten

 Östergeta fiskevatten urkan

 Mönsfladen

Fiskeområden i närheten av Östergeta Bys Samfällda

Vandöfjärden, Ödkarby viken, Tellviken
Bergö fiskeområde
Snäckö
Dånö
Svartsmara By SFF Svartsmara fiskevatten
Bertby fiskevatten
Godby Fiskesamfällighet
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.