Östergeta Bys Samfällda

Östergeta vattenområden

Kartenerklärung
  Åland / Geta.

 Karte Points

 Soltuna café och restaurang

Restaurang och café samt övernattningsstugor

 Bomans stugor

Bomans.stugor@aland.net 04573428213 Visitaland.com/bomansstugor

 Rörvik stugby

 Engrundsfjärden

Bra vatten för gädda och abborre både vår och höst

 Mönnsfladan

Fiske förbud 15/4-15/5

 Urkan

 Getaboden

Lanthandel med bensin försäljning samt försäljning av årskort

 Båtramp

 Östergeta fiskevatten

 Östergeta fiskevatten urkan

 Mönsfladen

Angelgewässer in der umgebung

Vandöfjärden, Ödkarby viken, Tellviken
Bergö fiskeområde
Snäckö
Dånö
Svartsmara By SFF Svartsmara fiskevatten
Bertby fiskevatten
Godby Fiskesamfällighet
 HINWEIS - Auf iFiske angegebene Bereiche
sind ungefähre Schätzungen von
Wie sieht die Realität aus? für
genaue Karten und Grenzen,
Kontakt nächste Grafschaft ...
 Ihr Warenkorb ist leer.