Havsöring  Översikt


Havsöring - Salmo Trutta Trutta

Havsöringen är en mycket populär sportfisk. Det går att fiska på den året runt (under lektid ska man dock låta den vara), men i folkmun så pratar man mest om havsöringfiske under vår och höst. Havsöringpremiären på västkusten startar den 1 april och är en riktig folkfest där sportfiskare står i rader längs hela kustbandet. Många sportfiskare föredrar att fiska havsöring med spinnutrustning, kanske med en liten attraktorfluga eller upphängare framför draget. Många fiskar också havsöring med fluga och då med vanliga imitationer av havsörings bytesdjur såsom märlor, räkor, tobis, spigg, smörbult, tångräka etc.
Havsöringen liknar laxen men håller sig ofta på grundare vatten längs med kusterna. Den gillar bottnar med sand, sten och tångväxter.
Den har 4 syskon: Kustöring, Bäcköring, Insjööring och strömöring.

Utbredning

Havsöringen finns på ost och västkusten samt i älvar och åar. Den stannar under 1-6 år i rinnande sötvatten och under 0,5-6 år i havet (oftast 2 år i älv och 4 år i hav), innan återvandringen för lek äger rum, vanligtvis i det vattendrag varifrån den en gång emigrerat.

Storlek och tillväxt

Leken sker i norra Sverige i okt, i landets södra del i nov-dec och tillgår samma på samma sätt som hos laxen men havsöringen går högre upp i vattendragen och kan uppsöka också små bäckar. Havsöringshonan kan ha upp till 10.000 romkorn. De kläcks på våren.

Sportfiskerekord

Svenskt rekord: 15,2 Kg

Effektivaste fiskemetoderna

Information nedan är baserad på tusentals riktiga fångstrapporter från de senaste två åren.
Vår
  1. Spinnfiske - Skeddrag
Sommar
  1. Spinnfiske - Pirk
Höst
  1. Spinnfiske - Skeddrag
  2. Spinnfiske - Wobbler liten (0-10 cm)

Havsöring, Snittvikt (gr) Sportfiskeområde Eckerökortet (Eckerökortet) Din varukorg är tom.