Överboda Fiskelag

Överboda Fiskelag

Map legend
  Åland / Kökar.

 Map points

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Båtramp

 Långholmsfjärden - Fredat område

 Överboda Fiskeområde

Fishing areas nearby Överboda Fiskelag

Finnö bys samfällda vattenområde
Seglinge fiskevatten
Kumlinge bys samfällda fiskevatten
Hulta
Västra Delvik
Ytterbyviken, Ösundet, Lumparn
Lemböte
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.