Tengsöda fiskelag och samfällda

Tengsöda Tengsöda fiskelag och samfällda

Map legend
  Åland / Saltvik.

 Map points

 Kortfiskeområde

 Fiskeförbud året om

 Fiskeförbud året runt

 Inre viken fiskeförbud året om

 Kolmilan. Fiskeförbud året om

 Mora träsk. Fiskeförbud året om.

Fishing areas nearby Tengsöda fiskelag och samfällda

Hulta
Västra Delvik
Bertby fiskevatten
Vårdö by samfällda fiskevatten
Ytterbyviken, Ösundet, Lumparn
Önningeby Sammfälligheter
Vandöfjärden, Ödkarby viken, Tellviken
 NOTE - Map areas shown at iFiske are approximate estimates of the reality. For accurate maps and boundaries, contact the local county administration or the management of the fishing association.
 Your cart is empty.