Ruotsin "kaikki hyvin" ("allemansrätten") ei sisällä kalastusta, mutta kalastusoikeus yksittäisillä vesillä kuuluu kiinteistön omistajalle. Siksi järvien ja jokien kalastukseen sinun on ratkaistava kalastuslisenssi kyseiselle kalastusvesille. Kaikkien kalastajien on myös tiedettävä säännöt, joita sovelletaan kalastusvedessä.

Ruotsissa ei ole kansallista lupaa. Urheilukalastukseen ei siis tarvita kansallista lupaa, vaan tuhansia pienempiä alueita, joilla kaikilla on omat kalastuslisenssinsä.

Ruotsin kalastuslainsäädännön ja siihen liittyvien asetusten rikkomukset ovat yleisen syytteen alaisia. Jokainen, joka rikkoo lakisääteisiä kalastussääntöjä, voidaan sakottaa tai vangita. Kalastusmääräysten rikkomuksen yhteydessä pyydykset voidaan takavarikoida ja pidättää, mikä saattaa koskea myös muita välineitä, kuten veneitä.

Tarkistetaan Palkkiot  (vain Ruotsissa)

Ruotsin kalatalouden suojelualueyhdistys voi periä tarkastusmaksun kalastajalta, jolla on lupa kalastaa kalavarojen suojelualueella, mutta joka rikkoo yhdistyksen omia paikallisia kalastussääntöjä. Maksu otettiin käyttöön vuonna 2011, kun kalastusalueita koskevaa lakia (1981: 533), lyhennettynä LOFO, uudistettiin (SFS 2010: 1874).

Kun joku rikkoo kalatalousyhdistyksen sääntöjä, kalatalousvalvoja voi antaa maksupyynnön, joka voidaan sitten täyttää keräyksellä ja lopulta perinnällä. Tarkastusmaksua voivat periä vain kalatalousyhdistykset, eivät muut kalastajat. Maksua ei voida periä laittomasta kalastuksesta (kalastus ilman lupaa) tai laittomasta kalastuksesta, jos kalastaja rikkoo viranomaisten kalastuslain mukaisia ​​määräyksiä.

Kalatalousvalvojan tehtävää on pidettävä julkisoikeudellisena toimeksiannona, joka tarjoaa paremman rikossuojan 17 luvun mukaisesti. murtuma palkki. Siksi, jos kalatalousvalvojalle kohdistuu väkivaltaa tai väkivallan uhkaa palvelussuhteensa aikana, rikoksentekijälle tuomitaan tiukempi rangaistus. Teosta kutsutaan väkivaltaisuudeksi tai virkamiehen uhkana, joka voi johtaa neljän vuoden vankeuteen.

 

 

Ruotsissa on noin 2 000 kalastusaluetta, tunnetaan myös nimellä FVO. Suurin osa niistä on perustettu vuodesta 1981 lähtien, jolloin uusi laki mukautettiin kalatalouden hallintoon. Tämä hallintomuoto on ollut menestyksekäs järvissä ja puroissa. Kalastusaluetta hallinnoi kalatalousjärjestö. Alue on maantieteellinen yksikkö. Yhdistys koostuu kaikista alueen kalastuksen omistajista. Kalastusalueet ovat kolmannen luonnonvarojen, metsän ja viljelymaan maaseutu- ja maatalousomaisuutta.


Kalastusoikeudet Ruotsin järvissä ja joissa ovat yksilöllisesti omistamia ja kuuluvat maan / kiinteistön omistajalle. Kalastus edellyttää kalastuslupaa. Kalastuslupa on henkilökohtainen sopimus sinun ja kalastusoikeuksien omistajan välillä, joka oikeuttaa kalastamaan rajoitetun ajan tietyllä vesialueella. Ellei toisin ilmoiteta, kalastuslupa vaaditaan henkilöllisyyden tunnistamiseksi. Jämtlandissa Vänernissä, Vätternissä, Mälarenissa, Hjälmarenissa ja Storsjönissä kalastuslupaa ei vaadita. Toisin kuin metsästys, urheilukalastuksen harjoittamiseen ei vaadita yleistä "kalastuslisenssiä" tai muuta todistusta.

 Ostoskorisi on tyhjä.