Ruotsissa on noin 2 000 kalastusaluetta, tunnetaan myös nimellä FVO. Suurin osa niistä on perustettu vuodesta 1981 lähtien, jolloin uusi laki mukautettiin kalatalouden hallintoon. Tämä hallintomuoto on ollut menestyksekäs järvissä ja puroissa. Kalastusaluetta hallinnoi kalatalousjärjestö. Alue on maantieteellinen yksikkö. Yhdistys koostuu kaikista alueen kalastuksen omistajista. Kalastusalueet ovat kolmannen luonnonvarojen, metsän ja viljelymaan maaseutu- ja maatalousomaisuutta.

Useimpiin kiinteistöihin sisältyy rajoitettuja kalastusoikeuksia vain järven tai puron osissa. Ainoa tapa toteuttaa järkevää kalastuksenhoitoa olisi myydä kalastuslisenssejä ja olla vuorovaikutuksessa muiden kalastusoikeuksien omistajien kanssa saadakseen tuloja.

Tarkastusmaksut

Kalatalouden suojelualueyhdistys (FVO) voi periä tarkastusmaksun kalastajilta, jotka kalastavat kalatalousalueella, mutta jotka rikkovat yhdistyksen omia paikallisia kalastussääntöjä. Maksu otettiin käyttöön vuonna 2011, kun kalastusalueita koskevalla lailla (1981: 533) lyhennettiin LOFO: ta ja nykyaikaistettiin (SFS 2010: 1874).

Tarkastusmaksu on uusi väline kalavarojen säilyttämissääntöjen ylläpitämiseen ja tehokkaaseen hallintaan. Yhdistys voi nyt, entistä enemmän, mukauttaa ja mukauttaa sääntöjään paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Kutevat lahdet ja lastentarha-alueet voidaan suojata, niitä voidaan järkeistää ja kalastuspaineita voidaan mukauttaa kestävään hoitoon ja kestävään palautukseen.

Maksun takia rikkomukset voitiin käsitellä tehokkaasti ja joustavasti. Kun joku rikkoo kalatalouden suojelujärjestön sääntöjä, valvoja voi pyytää maksua rikoksentekijälle. Viimeinen askel olisi syvyyden kerääminen. Tarkastusmaksuja voi periä vain kalatalouden suojelujärjestö, ei muut kalastuksen vuokranantajat. Maksua ei voida periä laittomasta kalastuksesta (kalastus ilman lupaa) tai laittomasta kalastuksesta, jos kalastaja rikkoo kalastuslain mukaisia ​​virallisia määräyksiä. Tällaiset rikokset olisi sen sijaan osoitettava, kuten aiemmin, suoraan poliisille.

Lisää tietoa

• Kalastusalueita koskeva laki (1981: 533) (www.svenskafiskeregler.se)

• Kaikkien FVO-tyyppisten ruotsalaisten kalastusalueiden virallinen hallituksen kartta (www.fiskekartan.se)

• Meri- ja vesiviranomaisten perussääntökirja: Kalastushallinnon määräykset (FIFS 1982: 3) kalastusalueista (www.svenskafiskeregler.se)

• Kalavarojen saalis - oppikirja paikallisesta kalatalouden kehityksestä ja pienimuotoisesta kalastusturismista (Ruotsin kalastusvesien kielto- / hallintayhdistykset)

• Meri- ja vesiviranomaiset, www.havochvatten.se

• Maatalous, www.jordbruksverket.se

• Maakunnan hallintoneuvostot, www.lansstyrelsen.se

• Maanmittaus, www.lantmateriet.se

• Ruotsin kalastusvesien liittovaltio, www.vattenagarna.se

 

 Ostoskorisi on tyhjä.