Bergö fiskeområde

Bergö bys fiskelag och samfällighet
Vedet ovat sisämaassa, jossa on paljon ruokolahtia ja matalikkoja luonnonkauniissa ympäristössä suuremman asutun saaristosaaren ympärillä, jolta löytyy helposti suojaa tai tuulta joka säällä Katso pdf-kartta suojelualueista ja kieltoalueista
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Bertby fiskevatten

Bertby Fiskelag
Bertbyn kalastusvesi sijaitsee Saltvikissa pohjoisella, kiinteällä Ahvenanmaalla, ja se koostuu rannikkoalueista, joissa on monia lahtia ja luotoja, joissa kalat viihtyvät. Kalastustiimi istuttaa hauenpoikaset.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Björnholma - södra

Björnholma bys samfällighet
Kalastusalue on monipuolinen ja koostuu kaislikoista, matalikoista ja syvemmistä paikoista. Alueella on pääasiassa haukea ja ahventa, mutta myös meritaimenta ja kirjolohia löytyy. Djurholmin sillan pohjoispuolella on keväällä hyvät mahdollisuudet sammen kalastukseen.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Björnhuvud

Björnhuvud bys fiskelag och samfällda
Björnhuvud sijaitsee Länsi-Ahvenanmaalla Eckerön kunnan eteläosassa. Kalastusvesi vaihtelee avoimesta saaristosta kohti Ahvenanmerta, jossa on hyvät mahdollisuudet kalastaa meritaimenen talvikuukausina tai uistella merilohia sesonkiaikana touko-kesäkuussa.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Bovik med flera byars fiskelag

Bovik med flera byars fiskelag
Vierekkäinen kalastuslupa-alue on laaja pohjoisesta Marsundista lännessä Landvikeniin idässä, ja välissä on Strömman ja Skarpnåtön kalastusluvat. Kalastusalue vaihtelee poukamien, terävien kalliopaljastusten kanssa.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Dånö

Dånö bys fiskelag
Luonnonkaunis sisäsaaristo ruokolahkoineen ja ulkosaaristo luodoineen ja luodoineen. Matalat lahdet ja syvät alueet kauempana, joissa on sekalaisia matalia ja syviä matalikoita.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Eckerö Torp fiskevatten

Eckerö Torp fiskelag
Karut kalliot ja pikkukivirannat, erinomaiset taimenen kalastukseen. Ruokopaikat hauen kalastukseen. Paljon mukavia matalikkoja ahvenelle. Syviä kaivoja suoratoistoa varten. Erittäin monipuolinen saaristo, jossa on kaikkea avomerestä sisävesikalastukseen.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Eckerökortet

Sportfiskeområde Eckerökortet
Eckerö-kortilla voi kalastaa sekä avomerellä että suojelluilla sisälahdilla. Alueen pinta-ala on noin 130 neliökilometriä. Kalastusalue on laaja ja sisältää kuuden kylän kalastusvedet. Kalastusalueet ovat pääosin Eckerön ympäristössä ja merialueet Eckerön etelä- ja länsipuolella (katso kartta).
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Finnö bys samfällda vattenområde

Finnö Fiske och Byalag
Finnön kylän yhteinen vesialue koostuu pääosin lahdista ja saarista, joissa on kaunista luontoa ja suojelualueita. Vaihteleva vesi sekä matalassa että syvässä vedessä. Haukea ja ahventa saa pyydystämään, joskus jopa taimenta.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Godby Fiskesamfällighet

Godby fiskesamfällighet
Vettä leikataan Färjsundetissa Godbyn rannalla. Ahven, hauki, kuha ja kampela ovat yleisiä ruokopoukamien ja jyrkkien vuorten syvyyksineen.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Hammarudda

Hammaruddakortet
Hammarudda-kartta kattaa suuren osan Ahvenanmaan lounaisrannikolta, jossa on suuri meritaimen-alue, matalat rannat ja saaret meriympäristössä. Hammarudda-kortti on iso kortti, joka koostuu useista kalastajakorttialueista, jotka on kehitetty kalastajille.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Hulta

Hulta samfällda vattenområden
Kalastusvedet ulottuvat Hultan maa-alueiden ympärille, 1616 ha. Lännessä Sibbystä, pohjoisessa Simskäla-vedestä, idässä Vargatasta ja etelässä Mångstektasta. Alueella on luotoja, skereitä ja rouheita. Vesillä on Ahvenanmaan saaristossa tunnettuja yleisiä kalalajeja.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Korsö fjärden och Väster fjärden.

Korsö fiskelag
Kalastusalue koostuu terävistä lahdista, hienoista "murinasta" ja myös syvemmistä alueista. Keväällä ja syksyllä tulee runsaasti haukea, ahventa ja taimenta.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Kumlinge bys samfällda fiskevatten

Kumlinge Fiskelag
Kalastusvesi ulottuu Abborrskäristä etelässä Rysskäriin pohjoisessa, Ådöstä lännessä Segelgrundeniin idässä. Kalastusalue koostuu useista matalista lahdesta ja suurista vesialueista, jotka ovat syvemmällä matalien lavojen kanssa. Luvassa on ennen kaikkea haukea, mutta myös ahventa ja siikaa.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Kungsö

Kungsö Fiskesamfällighet
Kungsön kalastusalue sijaitsee Ahvenanmaan etelärannikolla, suuri meritaimenen alue, jossa on matalia rantoja ja luotoja meriympäristössä. Kalastus soveltuu hyvin taimenen kalastukseen rannikolla, lohen uisteluun merivyöhykkeellä ja hauen kalastukseen sisemmillä lahdilla.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Landskapets fiskekortsområden

Landskapets fastighetsverk
Maakunnan kalastuslisenssialueet tarjoavat Ahvenanmaan kauniissa sisä-, keski- ja ulkosaaristossa useita maantieteellisesti hajautettuja kalastusalueita, joiden ympäristö vaihtelee.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Lemböte

Lemböte Fiskesamfällighet
Helposti saavutettavissa lähellä Maarianhaminaa. Alueeseen kuuluu kauniin Lemströmin kanavan Lemlandin puoli, jossa on mahdollista kalastaa laiturilta.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Mariehamnskortet

Landskapets fastighetsverk
Maarianhaminan kortti oikeuttaa kalastamaan määrätyllä alueella, jolla suurin osa kalavesistä on Maarianhaminan välittömässä läheisyydessä. Maarianhaminan kortin lunastaminen oikeuttaa myös kalastukseen maakunnan kalastuslisenssialueilla.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Seglinge fiskevatten

Seglinge Fiskelag & Samfällda vatten
Tervetuloa Purjehdukselle ja kalaisille vesillemme! Täällä on hyvät olosuhteet tutin hankkimiselle. Alue on monipuolinen monista lahdista ja tasanteista avosaaristokalastukseen. Kalastuskortti soveltuu hyvin hauen ja ahvenen, mutta myös siian, taimenen ja silakan kalastukseen.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Skarpnåtö fiskelag Västerfjärden, leviksfjärden

Skarpnåtö fiskelag
Skarpnåtön kalastusvesi tarjoaa hienoja syviä rinteitä ja matalia alueita ympäröivän saariston kanssa. Ahventa, haukea ja kampelaa on tarjolla useissa paikoissa skarpnåtön ympäristössä. Kuhaa esiintyy myös satunnaisesti vesillämme. Istutamme myös taimenta länsivuonon yhteyteen.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Snäckö

Snäckö Bys Fiskelag
Snäckön ja Björkholmin länsipuolella oleva vesi on tyypillistä saariston välillä, ja sillä on suora yhteys merelle. Tässä on hiekkapohja, jossa on kivi- ja satunnaista merilevän pohjaa sekä syviä ruoko- ja vuorirantoja. Pääasiassa alkukesästä täällä esiintyy suuria määriä silliä.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Sonboda Fiskekortsområde

Sonboda Bys Fiskelag
Vedet koostuvat sekä syvistä että erittäin matalista vesistä. Sekä suuria lahtia että erittäin kapeita salmia. Paikoin paljon ruokoa. Kalastusjärven ympärillä oleva luonto koostuu sekalaisesta luonnosta, kuten niityistä, metsästä, suhteellisen monista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Storbykortet

Storby Byalag
Storby-kortti on kalastuskorttialue, joka sopii hyvin urheilukalastukseen niille, jotka haluavat kalastaa meren läheisyydessä sekä sisälahdeilla ja salmissa. Alueelta löytyy helposti saavutettavia paikkoja, joissa on runsaasti ahventa ja haukea, sekä ulkosaaristo, josta saa myös lohitaimen.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Strömma fiskevatten

Strömma fiskelag
Vesialueella on kaikkea matalista rannoista ja laajoista ruokopoukamista jyrkästi uppoaviin vuoriin. Kalastusalueella on niemiä, mutta myös enemmän tai vähemmän suljettuja sisävesiä. Kalastusvesi on pääosin suhteellisen matalaa ja joitakin hieman syvempiä alueita.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Svartsmara By SFF Svartsmara fiskevatten

Svartsmara By Samfällighet
Kalastusvedet koostuvat matalasta sisävesilahdesta, jossa on paljon ruokolahtia, luotoja ja parvioita. Vakaa ahvenen ja hauen kanta.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Söderby samfällda

Söderby samfällda
Söderby samfälldan kalastusvedet ovat Norra Söderbyssä, Lemlandissa Knutsbodavikenin itäosasta lännessä Norrbyvikenin länsiosaan idässä ja Södra Söderbyssä Söderbyn järven venevajoista idässä Kopnäsiin Knutsbodan rajalla. Länsi. Kalastusvesillä on haukea, ahventa, siikaa ja kuhaa.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Södra Marsund

Södra Marsunds Fiskevårdsförening
Viereinen kalastuslupa -alue on laaja pohjoisesta etelään Marsundista Hammarlandin ja Eckerön kunnan välissä. Kalastusalue vaihtelee syvistä ruokoreunoista aina mataliin rantoihin saarten ympärillä. Alueelta on hyvät yhteydet taimenille, haukille ja ahvenille.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Tengsöda Tengsöda fiskelag och samfällda

Tengsöda fiskelag och samfällda
Tengsödan kalastusvesi sijaitsee Ahvenanmaan koillisosassa ja koostuu pitkästä pohjoiseen päin olevasta lahdesta, jonka rantaviivaa on noin 7 km, sekä muutamasta pienemmästä lahdesta luodoineen ja matalikoineen. Tengsödan kalastusalueet rajaavat pohjoisessa Långbergsödan ja idässä Sibbyn ja Hultan.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Vandöfjärden, Ödkarby viken, Tellviken

Ödkarby, Sålis och Ovanåker Byar Samfällighet
Vandöfjärdenillä on vakaa hauen ja osittain ahven kanta, kuhaa voi esiintyä. Pohjoisosassa on veneenlaskupaikka. Ödkarbyvikenillä on vakaa hauen ja ahvenen sekä kuhan ja sammen kanta keväällä ja syksyllä. Vesillelasku on mahdollista pohjoisosassa (niityn yllä). Tellvikenissä on vahva siikakanta.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Vesterkalmare bys fiskevatten

Vesterkalmare Byalag
Avoin lahti Kalmarnäksen niemen ja Maarianhaminan välillä, joka keskellä rajoittuu Maarianhaminan vesialueeseen. Lahden pohjoisosassa on joitakin ruokoja ja Kalmarnäsin rannalla on matalaa satunnaisia ruokoita. Slemmernin keskellä on pitkä nivus, joka ulottuu pohjoisesta etelään.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Vårdö by samfällda fiskevatten

Vårdöby fiskelag
Alue sijaitsee pohjoisessa Lövö/Sandön ja etelässä Listersby/Skålklobbin vesien välissä. Se on suhteellisen avointa vettä ja paikoin syvää. Niiden välissä on matalampia alueita, joissa on pienempiä ruokolahkoja rantojen varrella ja luotojen ympärillä. Yleisimmät kalat ovat hauki, ahven ja siika.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Västra Delvik

Västra Mångstekta Fiskelag
Tervetuloa Västra Mångstektan kalavesille Delvikiin! Kalastusvesi ulottuu pääasiassa Lillholmenin ja Storholmenin niemimaalle Delvikissä. Idässä kalastusvesi rajoittuu Östra Mångstektan kalastusvesiin. Lännessä Vivastebyä kohti. Etelässä Prästön ja Bommarsundin suuntaan. Kalastus vain veneestä.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Wessingsboda

Wessingsboda bys fiskelag och samfällda
Luonteeltaan vaihteleva rannikkoalue. Sekä ruoko lahtia, matalaa hiekkapohjaa että syviä kuoppia, matalikkoja ja kivikkoisia rantoja. Hyvät mahdollisuudet saada pääasiassa haukea, meritaimenta ja ahventa.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Ytterbyviken, Ösundet, Lumparn

Ytterby Byalag
Tervetuloa kalastamaan Ytterbyn kalastusvesialueelle! Monipuolinen kalastusvesi hienoineen ruokoineen Ytterbyvikenissä lännessä ja kallioisia rantoja ja pienempiä ruokkoja idässä kohti Lumparnia.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Önningeby Sammfälligheter

Önningeby Sammfälligheter
Täällä on hienot kalastusvedet. Enimmäkseen kalastaa haukea. Satunnaista taimenta voidaan myös pyytää. Ahven sisältyy hintaan. Siellä on mukavia leikkilahmia, joissa on paljon ruokoa. Puhtaat ovat hyviä heittämään vastaan. Luonto on kaunista kaikkialla. Melko suojainen vesi.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Östergeta vattenområden

Östergeta Bys Samfällda
Liströmissa, joka on sisälahti, on vesillelaskuramppi ja terävät rannat, joissa hauki leikkii ja lahden syvyys on 3 metriä. Ulkopuolella on matala lahti, jossa on 700 m harvaa ruokoa, jossa ne ovat syvyydeltään 2 m ruokojen ulkopuolella.
Lisätietoa ja kalastusluvat...

 Överboda Fiskelag

Överboda Fiskelag
Överbodan kylän vedet tarjoavat kalastusmahdollisuuksia sekä vedessä että sen ulkopuolella. Kylän itäpuolen vedet ovat kaunis sisäsaaristo, jossa on yli 30 km kalastettavaa rantaviivaa, joka koostuu kalliopaljastuksista, kivirannoista ja kaislikoista, joita voi kalastaa joka säässä.
Lisätietoa ja kalastusluvat...
 Ostoskorisi on tyhjä.